Ahdistuksesta avaralle – Ninamissio Ky

Sielunhoitoterapia auttaa kokonaisvaltaisesti sinua uuteen alkuun elämässäsi – ahdistuksesta avaralle. Profetaalisessa sielunhoitoterapiassa muistosi voivat eheytyä. Mikä on sinun kipeä muistosi, jota kannat mukanasi, etkä pääse siitä eroon, vaan se ahdistaa tänäkin päivänä? Jeesus on sama eilen tänään ja iankaikkisesti. Hän on ollut joka päivä kanssasi, palaaminen muistoon voi auttaa sinua, koska voit nähdä ja kuulla Jeesuksen, joka auttaa ja lohduttaa sinua.

Mitä sielunhoitoterapia on?

Sielunhoitoterapia on laadukasta kristillistä terapiatyötä, jossa pyritään kokonaisvaltaisesti auttamaan ihmistä hänen ongelmissaan kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta. Tämä tapahtuu ihmisen yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen.

Toiminta on aina asiakaslähtöistä, hänen tarpeistaan käsin yhdessä tehtyjen tavoitteiden mukaista.

Sielunhoitoterapia perustuu terapeutin ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen ja asiakkaan kunnioittamiseen. Se on prosessiluonteista ja siinä yhdistyy psykologinen ja hengellinen näkökulma. Sielunhoitoterapia on tarkoitettu jokaiselle, joka haluaa käsitellä asioitaan turvallisessa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä.

Lähde: http://www.suomensielunhoitoterapeutit.fi/?sid=3


kyyhkyMasennus, painajaiset, yksinäisyys, suru, ahdistus, pelot, katkeruus, hylätyksi tuleminen, Mikä on sinun ongelmasi? Siihen löytyy ratkaisu!


 

Oletko pakomatkalla omia sisäisiä kipujasi? Pakenetko työhön? Päihteisiin? Lääkkeisiin? Viihteeseen? Onko elämäsi jatkuvaa kärsimystä ja loukkaantumista? Kivut nousevat sisäisistä haavoistasi. Haavoittuneena haavoitat läheisiäsi, koet ahdistusta ja pahaa oloa, et voi olla täysin vapaa etkä onnellinen. Tule kannettavaksi sielunhoitoterapiaan, seminaariin tai hoitojaksolle! Tule, kohdataan sisäiset mörkösi yhdessä.