Sielunhoitoterapia

Sielunhoitoterapia - ahdistuksesta avaralle

Sielun haavoja parantamaan

Sielunhoitoterapian ensikäynti on tutustumista varten ja jos päätämme aloittaa yhteisen eheytymisen matkan, lähetän sinulle kotiin esitietolomakkeen ja sovimme seuraavan tapaamisen ajankohdan, tavoitteet terapialle sekä käyntikertojen määrän. Tapaamistemme välillä voit olla yhteydessä sähköpostitse ja viestittää kuulumisiasi ja prosessin etenemistä, jos koet sen hyväksi. Terapia on aina kokonaisvaltainen prosessi, tapaamiset vievät prosessia eteenpäin ja niissä avautuu aina pohdittavaa tapaamisten väliajoille.

Tapaamiset aloitamme kuulumisilla ja rukouksella. Rukous vie aina ydin asioiden äärelle, niihin haavoihin, joiden aika on parantua. Rukouksen aikana nousee yleensä mieleen kipeitä muistoja tai asioita, tilanteiden läpikäyminen tunnetasolla sekä kokemus siitä, että Jeesus on lähellä, eheyttää ja parantaa.

Paraneminen on aina prosessi. Mutta paraneminen on aina mahdollista, kun Jeesus on läsnä Parantajana.

Sielunhoitoterapian hinnat

Sielunhoitoterapia 60€ se sisältää 24% alv (11,60)

Ota rohkeasti yhteyttä, jos tarvitset apua! Jo yksikin käynti voi muuttaa elämäsi suunnan!

Tietoa sielunhoitoterapiasta

Sielunhoitoterapian lähtökohtana on, että olemme Jumalalle ehdottoman arvokkaita ja rakkaita. Ihmisarvo on itseisarvo, jota kukaan ei voi menettää. Jumala rakastaa jokaista ihmistä ja pitää arvokkaana huolimatta meidän teoistamme. Me olemme Hänen tekonsa eikä Hänen rakkautensa vähene tai lisäänny sen mukaan mitä me teemme. Voidaan sanoa, että sielunhoitoterapian tavoite on auttaa asiakasta kohti ehyempää itsetuntoa ja ymmärtämään mihin ihmisarvo ja oikeus omaan persoonallisuuteen perustuu. Sielunhoitoterapeutin tehtävänä on tuoda asiakkaan kokemuspiiriin Jumalan ehdoton rakkaus ja anteeksiantamus ja armo.

Sielunhoitoterapiassa Raamattu on ylin auktoriteetti. Se on työväline ja Sanaa käytetään sen hengen mukaisesti asiakkaan rohkaisemiseksi ja lohduttamiseksi. Sielunhoitoterapeutin on tärkeää itse tuntea Sana ja lukea sitä mahdollisimman paljon. Sielunhoitoterapeutin työ on kutsumustyötä, jota moni on kantanut sydämessään pitkään. Vaikeiden elämän tilanteiden ja monien kärsimysten läpikäyneitä ihmisiä, joita kärsimykset eivät ole katkeroittaneet vaan läpikäytynä kipu ja tuska on kääntynyt voimavaraksi ja synnyttänyt ymmärrystä ja armollisuutta kärsimyksen keskellä elävää ihmistä kohtaan.

Sielunhoitoterapeutilla on pitkäkestoinen, prosessiluontoinen ja työnohjattu koulutus ja se on kristillistä ja ammatillista terapiatyötä. Asiakkaan kanssa tavataan pitkäkestoisesti ja prosessin omaisesti.  Asiakasta pyritään auttamaan kokonaisvaltaisesti hänen ongelmissaan yksityisyyttä ja yksilöllisyyttä kunnioittaen.  Sielunhoitoterapia pohjautuu pääasiassa keskusteluun ja rukoukseen. Lähtökohtana on Jumalan eheyttävä ja parantava työ. Koska toiminta perustuu uskoon kolmiyhteisestä Jumalasta, uskotaan Pyhän Hengen olevan läsnä ja vaikuttavan sielunhoitoterapia tilanteessa.

Profeetallinen sielunhoitoterapia

Profetaalisessa sielunhoitoterapiassa sielunhoitajana on Jeesus Kristus ja terapeutti on Hänen apulaisensa. Terapeutti alistaa itsensä, tieto /taitonsa, kokemuksensa ja oman ymmärryksensä täydellisesti Pyhän Hengen käyttöön ja ohjaukseen. Tämä on luullakseni vaikein osa, sillä ihmiselle on hyvin vaikeaa suostua olemaan avuton ja tarvitseva. Mutta sellaisessa tilassa sielunhoitoavustaja juuri on. Pyhä Henki voi kylläkin käyttää kaikkea mitä sielunhoitoavustajalla on elämän aikana koottuna, mutta sielunhoitoavustaja itse suostuu olemaan tyhjä vain kanava. Tärkein avustajan ominaisuus on pieneksi kasvaminen. Ennen käyttöön ottoa on elämä kasvattanut luottamaan Jumalan rakkauteen ja apuun. Tämä on hyvin tärkeä seikka, rukoilijan luottamus siihen, että Jumala on hyvä ja Häneen voi luottaa, heijastuu pian rukoiltavalle.

Ei ole väliä vaikka hoitoon tullut asiakas ei ole oppinut luottamaan siihen, että Jumala on hyvä ja Jumalaan voi luottaa. Usein apua hakeva on katkera Jumalalle ja epäilee Jumalan hyvyyttä. Olipa ihmiselle tapahtunut elämän aikana mitä hyvänsä, sielunhoito tehtävässä oleva ei milloinkaan voi alkaa epäillä Jumalan hyvyyttä ja rakkautta tätä ihmistä kohtaan. On paljon mitä ihminen ei ymmärrä, ja paljon on asioita joita me emme tiedä. On vain luottamus joka kantaa.

Rukoiltavan luottamus rukoilijaan on tärkeää, jos tätä luottamusta ei synny, rukoilijan on mahdotonta tuoda syvälle luotaavia sanomia jotka muuttavat ihmisen elämän. Usein tämä luottamuksellisuus on yksi sielunhoitoavustajan armoituksista. Häneen on helppo solmia nopeasti luottamuksellinen suhde ja usein apua hakeva voi pian kertoa asioita, joita ei ole milloinkaan kertonut kenellekään.

Ainoastaan Pyhä Henki tietää ihmisestä kaiken, ainoastaan Hän voi nostaa muistoista asioita, jotka ihminen itse on jo unohtanut. Pyhä Henki tietää missä sydämen haavat sijaitsevat ja mistä ne ovat syntyneet ja Hän tietää kuinka tuo haava parannetaan.

Jeesuksen merkitys kristillisessä sielunhoitoterapiassa

Kristillisessä sielunhoitoterapiassa Jeesuksen verellä on suuri merkitys. Veri puhdistaa ja parantaa, pyyhkii pois kaiken lian ja saastan. Sen minkä valo paljastaa sen veri puhdistaa. Siksi on tärkeää antaa Pyhän Hengen valaista rikkinäistä ja haavoitettua sydäntä. Pyhä Henki voi rukouksessa näyttää millainen sydämen maaperä asiakkaalla on. Ymmärrys voi tulla joko rukoiltavalle itselleen tai rukoilijalle. Se voi olla joko kuva tapahtuneesta, symboli tai jokin pieni vihje joka johdattaa kohti vaikeaa asiaa. Pyhä Henki toimii aina hienovaraisesti eikä koskaan tee mitään sellaista johon ihminen itse ei ole valmis, mutta Pyhä Henki vie aina totuuteen ja vapauteen.

Pyhän Hengen työtoverina toimiminen on jännittävää ja mielenkiintoista. Kun on oppinut luottamaan Häneen, ei tarvitse itse pinnistellä eikä ponnistella ja yrittää jotakin tai muistella. Pyhä Henki tuo kaiken mitä tarvitaan esille ja muistiin. Jokainen sana on tärkeä, jokainen kysymys joka tulee mieleen.

Joskus voi olla että mieli on täysin tyhjä eikä tule mitään viisautta mieleen miten nyt pitäisi jatkaa. Silloin pitää olla hiljaa ja vain olla rukouksessa, sillä Pyhä Henki odottaa ja vain Hän tietää milloin on oikea aika jatkaa ja esittää kysymyksiä.

Me siis olemme Hänen korvat, silmät ja suu, me kosketamme kädellämme. Hän antaa sydämeemme sanat jotka me lausumme ääneen ja hän ohjaa ja antaa merkin milloin on aika koskettaa. Tietenkin kysymme ensin rukoiltavalta sopiiko se Hänelle.

Yhdessä Jeesuksen kanssa

Joskus Pyhä Henki voi antaa ikään kuin filminauhalta mielen maailmaan jonkin tilanteen. Silloin asiakas on kykenevä ja valmis käsittelemään asioita näkemisen kautta. Silloin on tärkeää, että Pyhä Henki näyttää ja rukoilija rukoilee hiljaa eikä häiritse rukoiltavaa. Silloin rukoiltava on hyvin syvässä yhteydessä omaan mielenmaisemaansa ja käsittelee asioita yhdessä Jeesuksen kanssa. Sielunhoitoavustaja voi kysyä vain välillä: ”mitä tapahtuu nyt?” Sielunhoitoavustajan on hyvä olla selvillä missä hoidettava menee ja mitä tapahtuu. Tällöin hoidettava voi kertoa mitä hän näkee ja kokee. Tällaiset tilanteet ovat hyvin hoitavia ja ne ikään kuin laittavat käsikirjoituksia uusiksi.

Jokin vanha muisto, joka on ollut täynnä katkeruutta ja vihaa voi tulla hoidetuksi ja puhdistetuksi ja asiakkaan on helppo antaa anteeksi, kun hän on nähnyt tilanteen yhdessä Jeesuksen kanssa. Näissä tilanteissa on tärkeää, että asiakas näkee Jeesuksen kanssaan. Jeesus on opas ja turva. Jeesukselta voi aina kysyä asioita joita ei ymmärrä. Joskus asiakas kysyy minulta mitä tämä asia tarkoittaa? Pyydän häntä kysymään Jeesukselta ja kun hän kysyy, hän saa vastauksen myös kuunnellen sisäisesti sydämen korvillaan. Puhun keskustelusta sydämeltä sydämelle, jossa ei ääneen lausuttuja sanoja tarvita. Tässä sielunhoitoavustajan Raamatun tuntemus on tärkeää. Jeesus ei koskaan puhu vastoin Sanaa. Kun asiakas kertoo mitä Jeesus vastasi, avustaja arvioi onko se Sanan mukaista.

Pyhä Henki ohjaa, sielunhoitoterapeutti on läsnä sinulle

Profetaalisessa hengessä voimme kuulla Pyhän Hengen puhuvan, antavan ymmärrystä, tiedon ja viisauden sanoja sekä myös rukoilla ja laulaa kielillä. Usein kielillä puhuminen rukoustilanteessa vie rukoilijaa syvemmälle ja auttaa keskittymään kuuntelemaan Pyhän Hengen hiljaista ohjausta ja puhetta. Kielillä laulaminen taas tulee usein silloin, kun hoidettava on niin syvällä esim. jopa kohtuaikaisessa tai ajassa jolloin ei vielä ollut sanoja, eli hyvin pienenä jolloin on haavoittunut. Pyhä Henki hoitaa ja hoidettava voi laulun ajan elää kipeitäkin muistoja tai haavoja. Ne ovat tilanteita, joissa sielunhoitajalla ei tarvitse olla ymmärrettäviä sanoja, läsnäolo riittää. Usein hän voi kokea hoidettavan tunteita, surua, itkua voi tulla, mutta myös iloa kun tilanteet selviävät ja haavat paranevat.

Pyhä Henki voi antaa kuvan, joka on vihje jostakin ja johdattaa aiheeseen. Pyhä Henki voi myös näyttää tilanteen esim. pieni lapsi itkee yksin ja peloissaan. Usein sielunhoitaja myös kokee tuon pienen lapsen tunteita. Voi nähdä selvästi mitä lapsella on päällä ja millaiset hiukset jopa usein senkin, millainen tuo pieni lapsi on luonteeltaan. Hyvin lyhyessä hetkessä voi tulla monenlaista informaatiota, voi sanoa, että yksi kuva puhuu enemmän kuin tuhat sanaa.

Näkyrukous – vuoropuhelu Pyhän Hengen kanssa

Näkyrukous (engl. prayer visioning) sanaa käyttää Jon Eargle kirjassaan sylittömän tuska. Itselleni hyvin merkittävä kirja. Eargle kuvaa näkyrukousta vuoropuheluksi Pyhän Hengen kanssa, jossa Pyhä Henki palauttaa mieleemme ne vaikeat muistot jotka sitovat ja satuttavat meitä. Hän antaa meidän nähdä tai tuntea Pyhässä Hengessä, kuinka Hän eheyttää ja parantaa meidät. Tämä parantuminen ylittää oman käsityskykymme rajat. Jeesus tietää mitä tarvitsemme, kuinka parannumme ja mihin olemme valmiita. Näkyrukouksessa elämme ikään kuin haavoittaneen tilanteen uudelleen ja koska nyt näemme Jeesuksen hengessä olevan läsnä ja kirjoittavan kuin uudelleen tuon kipeän muiston, jossa Hän lohduttaa ja auttaa ja on kanssamme, kaikki negatiiviset muistot pyyhkiytyvät pois eivätkä ne enää vaivaa. Psykologiassa tiedetään, että jos kielteinen kokemus muutetaan myönteiseksi, ja jos se tehdään oikein, kielteinen kokemus menettää otteensa ihmisestä.


Sielunhoitoterapiassa olleen asiakkaan tarina

Lapsuuden pelot vaikuttivat aikuisenakin

Asiakkaallani oli lapsuudesta pelkoja, jotka olivat niin syvällä, torjuttuina ettei niitä muistanut eikä puhunut niitä koskaan kenellekään. Aloittaessamme sielunhoitotapaamisen, emme tienneet kumpikaan mihin Pyhä Henki tällä kertaa vie. Aluksi rukouksen aikana asiakkaalle nousi mieleen, että hän pelkää huutamista ja kiroilua. Kysyin oliko hänen isänsä huutanut ja kiroillut? Hän kertoi, että aina humalassa kotiin tullessaan ja lapset olivat menneet piiloon. Isä oli kiroillen etsinyt heitä, muttei koskaan löytänyt.

Kysyin, voisiko hän nähdä Jeesuksen hengen silmillään. Hän näki. Kysyin voisiko hän nähdä Jeesuksen haavoitetut kädet? Hän sanoi, ettei voi nähdä käsiä lainkaan, vain kasvot. Seuraavassa mielikuvassa hän oli muiden lasten kanssa hytisemässä vintillä piilossa isää, joka kiroillen etsi lapsia. Kysyin voiko hän nähdä Jeesuksen jossain. Ei voinut nähdä Jeesusta missään. Pyysin häntä tulemaan piilostaan ja lähtemään sinne missä isä oli. Hän lähti ja kohtasi isänsä. Kysyin näkeekö hän nyt Jeesuksen jossain? Jeesus oli hänen takanaan. Hän koki tilanteen turvallisena. Mutta hän alkoi itkeä. Hän kertoi kuinka isä oli pyssyn ja koiran kanssa etsinyt heitä ja he pelkäsivät luoteja. Nyt isä osoitti pyssyllä häntä tässä mielikuvassa. Hän tiedosti, ettei ollut mitään pelättävää, kun Jeesus oli takana.

Seuraavaksi hän kertoi näkevänsä kuinka Jeesus siunaa isää ja isä on polvistuneena Jeesuksen edessä. Kysyin nyt, näkeekö hän Jeesuksen käsissä haavat? Hetken hiljaisuuden jälkeen hän alkoi itkeä ja sanoi, kyllä ja ne vuotavat verta! Itkimme molemmat. Jeesuksen siunatessa isää hän näki kuinka mustia pöppiäisiä lähti isästä. Jeesus sanoi hänelle: ”Minun haavojeni kautta olet parannettu” ja ”Täydellinen rakkaus karkottaa kaiken pelon.” Kysyin voiko hän antaa anteeksi isälle, hän sanoi kyllä.

Peloista vapautettu

Asiakas kohtasi pahimman lapsuuden pelkonsa ja vapautui siitä. Menimme vielä nykyhetkeen ja kohtasimme aviopuolison joka välistä raivostuu ja sättii. Hän meni Jeesuksen kanssa miehen luo. Kohta hän näki jo miehensä iloisena, niin kuin hän tavallisesti on. Pyysin häntä kysymään Jeesukselta neuvoa mitä hän vaimona voisi tehdä kun mies saa raivarin. Jeesus neuvoi häntä sanomaan: Jeesuksen nimessä lopeta! Hän on aina pelännyt kuin se pikkutyttö isää eikä ole sanonut mitään. Nyt hän tietää, ettei ole yksin vaan Jeesuksen kanssa! Olimme niin iloisia molemmat sillä oli juuri tapahtunut tosi suuria asioita.

”Kuunteleva rukous” on Leanne Paynen käyttämä nimitys Jumalan kuuntelemisesta rukouksessa. Jumalan kuunteleminen merkitsee Hänen kunnioittamistaan Raamatun sydämeksi kutsuman, intuitiivisesti ajattelevan elimen avulla. Sydämen silmien kautta me näemme ja sen korvien kautta kuulemme Jumalan. Me ymmärrämme sen avulla ylimaallisia asioita – jotka ovat tämän näkyvän ulottuvuuden tuolla puolella. Raamattu kutsuu meitä suuntaamaan katseemme ylös, nähdäksemme näkymättömään.


”Mutta täynnä Pyhää Henkeä hän loi katseensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella ja sanoi: ”Katso, minä näen taivaat auenneina ja Ihmisen Pojan seisovan Jumalan oikealla puolella”. Apt. 7:55-56